Links

LINKS


Hallo!


Welkom op de pagina met de links.
Wij maken gebruik van links in ons boek.
Onze opzet is dat de lezer d.m.v. links contact met onze website kan maken voor meer informatie.
Er zijn pagina's die je alleen kunt bezoeken door gebruik te maken van een link in het boek. Een geheime pagina, alleen bedoeld voor de lezers die het verhaal ook echt lezen.


Dus ben je nieuwsgierig ... suc6 en veel leesplezier.

KORPS MARINIERS

Het Korps Mariniers is opgericht 10 december 1665 en is een elite onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht.

Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. Amfibische operaties zijn echter de specialiteit van het korps.


Waarom staat in ons boek een verwijzing naar het Korps Mariniers?

Voor ons boek hebben wij de Nederlandse vertaling van de wapenspreuk  

'Qua Patet Orbis' van het Korps Mariniers als titel gebruikt.


Waarom ... niet alleen omdat Bert Marinier 2 ZM is geweest en omdat het verhaal zich afspeelt op verschillende continenten, maar ook als blijk van respect voor alle Mariniers die voor vrede en veiligheid overal in de wereld worden ingezet.


Wil je meer weten over het Korps Mariniers, klik dan op de button hieronder.


HET VREDESPALEIS

Het Vredespaleis staat wereldwijd bekend als tempel van vrede en recht. 


Hoe en waarom is het ontstaan?

Geschiedenis Vredesbeweging

Eeuwenlang werd Europa verscheurd door bloedige oorlogen. Oogsten werden verwoest, huizen geplunderd, families uiteengerukt. De samenleving raakte keer op keer ontregeld.

De rauwe beelden van het strijdtoneel, die door de uitvinding van fotografie nu ook het thuisfront bereikten, deden afbreuk aan het idee dat oorlog onmisbaar was voor de glorie van vorst en vaderland.

Zo kwam in de loop van de 19e eeuw het vredesideaal tot bloei als nooit tevoren.

De politieke spanningen en daaruit voortvloeiende oorlogsdreiging op de drempel van de 20e eeuw, wakkerden de populariteit van de zich steeds wijder verspreidende vredesbeweging alleen nog maar aan.

Overal in Europa en Amerika werden vredesorganisaties opgericht, die werden gevoed door de ideeƫn van bekende schrijvers en pacifisten als Leo Tolstoi, Bertha von Suttner en Alfred Nobel.


Vredesconferenties

Het initiatief van de Russische Tsaar Nicolaas II om een internationale vredesconferentie te beleggen kwam precies op het juiste moment.

Tijdens de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 kwamen 26 landen bijeen om te spreken over ontwapening en de mogelijkheid van internationale rechtspraak, wat leidde tot de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage.

In 1907 werd er in Den Haag een tweede vredesconferentie georganiseerd waaraan 44 landen deelnamen.


Vredespaleis

Tussen deze twee vredesconferenties in werd niet stil gezeten. Een hof dat werkte aan wereldvrede verdiende een onderkomen van enige allure en ontzag. Tijdens de Tweede Vredesconferentie werd de eerste steen gelegd van het Vredespaleis. Niet alleen diende het bouwwerk tot onderkomen van een juridische instelling, het paleis belichaamde tegelijkertijd de al decennia lang gekoesterde droom van de wereldvrede.


Opening

In aanwezigheid van de koninklijke familie, geldschieter Andrew Carnegie en een internationale groep rechtsgeleerden, politici en pacifisten,

werd de sleutel van het Vredespaleis op 28 augustus 1913 overhandigd aan het Permanente Hof van Arbitrage.


Waarom is het Vredespaleis in ons boek verwerkt?

In 2013 bestond het Vredespaleis 100 jaar.

Dat bericht kwam Bert onder ogen toen hij net bezig was om de contouren van zijn verhaal vorm te geven.

Al snel kwam hij tot de conclusie dat de Verenigde Naties samen met dit imposante neorenaissancepaleis, zijn historie en de daarin gezetelde organisaties, een uitstekend begin zou zijn.

Op deze fundering is het boek uiteindelijk ontstaan. 


Wil je meer weten over het Vredespaleis en de daarin gevestigde organisaties? Klik dan op de button.