disclaimer & AVG

Disclaimer & Privacyverklaring (AVG) HOLTES & SIETSMA


Deze disclaimer & privacyverklaring (AVG) is van toepassing op alle soorten boeken die zijn geschreven door HOLTES & SIETSMA en websiteteksten van www. everywhereconnected.com.

In deze verklaring wordt boek 1 aangeduid als BUP1, boek 2 als BUP2 en boek 3 als BUP3.


Disclaimer tekst van onze boeken en de website

Een boek schrijven of een website maken is mensenwerk.

En mensenwerk is niet altijd foutloos.

Wij zijn ook mensen en kan het dus zijn dat er in het boek, of op de website nog ergens kleine foutjes verstopt zitten.

Kom je er een tegen ... wil je dan zo vriendelijk zijn om deze aan ons door te geven.


Disclaimer tweedehands boeken

Via internet is er een levendige handel in papieren tweedehands boeken. Ook tweedehands boeken van ons.

Daar hebben we geen probleem mee, want we willen juist dat het verhaal zich zoveel mogelijk verspreid.

Wat wel problemen op kan leveren wanneer deze boeken worden aangeboden via bol.com en Amazon.

Die tweedehands boeken worden dan op dezelfde wijze geëtaleerd als onze nieuwe boeken.

Zelfs de oudere versies, gratis recensie exemplaren en testversies zijn op dezelfde wijze te koop.

De wijze van presenteren doet vermoeden dat wij dan die boeken verkopen en dat is natuurlijk niet zo.

Alleen als je goed oplet en doorzoekt kan je achterhalen dat het een tweedehands boek betreft die via een andere aanbieder wordt verkocht.

Je kunt begrijpen dat wij natuurlijk niet aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van die boeken.

Van een tweedehands papieren boek, zeker de paperback, zal na het lezen, afgezien van zichtbare en onzichtbare vervuiling, de papier kwaliteit niet gelijk zijn als een nieuw boek.


Wettelijke verklaring

M.b.t. de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) verklaren HOLTES & SIETSMA dat:

– de via de website, everywhereconnected.com, verkregen persoonlijke informatie alléén intern gebruikt zal worden voor de doeleinden waarvoor het door de bezoeker is afgegeven;

– de persoonlijke informatie nooit aan derden beschikbaar wordt gesteld;

– de persoonlijke informatie op eerste verzoek van de eigenaar wordt verwijderd.


Algemeen

Daarnaast verklaren HOLTES & SIETSMA geen verantwoordelijkheid te nemen voor:

– alle data op elke gegevenshouders waar de naam HOLTES & SIETSMA in voorkomt;

– fouten bij productie en/of verkoop van de boekserie BACK-UP (BUP 1t/m3) door de uitgever, drukkerij en/of verkopers van de boekserie BACK-UP (BUP 1t/m3) en aanverwante zaken.


De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons.

HOLTES & SIETSMA verzamelt en gebruikt jouw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming. Met dit privacybeleid informeren wij jou over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.


Door het bezoeken van de website www.everywhereconnected.com van HOLTES & SIETSMA verklaar je akkoord te gaan met het onderstaande:


HOLTES & SIETSMA is de combinatienaam van twee zelfstandige auteurs.


Albertus P. Holtes (HOLTES) roepnaam Bert en Wopkje Sietsma (SIETSMA) roepnaam Wop, hierna gezamenlijk te noemen ‘HOLTES & SIETSMA’ zijn schrijvers van de boekserie ‘BACK-UP’ en presenteren dit via hun digitale boekenkast en gebruiken daarvoor de website www.everywhereconnected.com als portaal.


Deze Nederlandse website is primair gericht op Nederlandstaligen, ongeacht de woonplaats.

De rechten van alle boeken van HOLTES & SIETSMA zijn wereldwijd van toepassing.


Aansprakelijkheid

Gebruik van de website https://everywhereconnected.com/


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel HOLTES & SIETSMA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

HOLTES & SIETSMA garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen.

HOLTES & SIETSMA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van HOLTES & SIETSMA staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door HOLTES & SIETSMA niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


HOLTES & SIETSMA hebben de verkoop van onze boeken, e-book, Paperback en Hardcover uitbesteed aan uitgeverijen, zoalsBOL.COM,  Brave New Books, Kobo, Smashwords en Amazon.com.

HOLTES & SIETSMA aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van deze uitgevers, de daaraan verbonden drukkerijen en retailers.


Wijzigingen

HOLTES & SIETSMA behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip de boeken, de inhoud van de boeken, algemene informatie, tarieven en producten aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.


Versienummer

Op de website wordt aangegeven welk versienummer van toepassing is voor het e-book en de gedrukte versie. Op alle voorgaande en toekomende versies blijft deze Disclaimer & Privacyverklaring (VGA) van toepassing. In elk versienummer zit een code verwerkt.

– Boeknummer: BUP1 = boek 1 BUP2 = boek 2 BUP3 = boek 3

– Landcode: de taal waarin het geschreven is. Op dit moment zijn dat NL (Nederlands) DE (Duits) en EN (Engels)

– Soort boek: E = e-book, H = Hardcover, I = Inkijkexemplaar, P = Paperback 

– Uitgever: via wie wordt het boek op de markt gebracht? BNB = Brave New Books, KOB = KOBO, AMZ = AMAZON, H&S = HOLTES & SIETSMA

– Jaartal van publicatie: bijv. 2018

– Versienummer: geeft aan welke versie de status van het boek is.


Het volledige versienummer van het gratis e-book via Holtes en Sietsma is per 01-12-2022 dan;

BUP1.NL.E.H&S.2018.13

BUP2.NL.E.H&S.2020.04

Het volledige versienummer van de betaalversie via Holtes en Sietsma is per 01-12-2022 dan

BUP3.NL.E.H&S.2022.03


Aan de hand van het versienummer kunnen jij en wij zien of de versie actueel is.


Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle boeken door HOLTES & SIETSMA geschreven berust bij HOLTES & SIETSMA.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website https://everywhereconnected.com/ aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij HOLTES & SIETSMA. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOLTES & SIETSMA.

Uitzondering hierop zijn de gratis e-books van deel 1 en deel 2. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


BUP1 en BUP 2

E-BOOK

De voorwaarden en rechten van het gratis e-book van BUP1 en van BUP 2.

Het e-book van BUP1 en BUP 2 wordt als promotie weggegeven en is voor iedereen gratis via de website van HOLTES & SIETSMA te downloaden en daarna te lezen.

Het is iedere lezer toegestaan het gratis e-book van BUP1 en BUP 2 als cadeau weg te geven.

HOLTES & SIETSMA bieden het e-book ‘BUP1 en BUP 2’ ook gratis aan via KOBO.

Je kunt het daar gratis downloaden of lezen via het KOBO Plus abonnement.

Via Bol.com, kunnen de e-books helaas niet gratis worden aangeboden. Daarom zie je bij bol.com alleen het  e-book van het derde deel te koop staan.

Via de Amzon Kindle Shop in Nederland kun je ook het e-book ‘BUP1 en BUP 2’ downloaden, doch dan zijn de kosten €0,89. Dit komt omdat wij via Amazon het e-book niet gratis kunnen aanbieden. €0,89 is de laagst mogelijke prijs. Doch bij de boekgegevens staat er een verwijzing naar onze website waar het gratis e-book van ‘BUP1 en BUP 2’ te downloaden is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten als een consument toch voor de gratis e-book versie betaalt.


Ondanks dat het feit dat het e-book van 'BUP1 en BUP 2' gratis is en iedereen gerechtigd is de e-books ‘BUP1en BUP2’ te kopiëren en weg te geven, blijven de eigendomsrechten bij HOLTES & SIETSMA.

Het is niet toegestaan om van de boeken van de trilogie of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te verkopen, te verfilmen of er een aubioboek van te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOLTES & SIETSMA.


Digitaal is digitaal, dat betekent dat het printen van de e-books ‘BUP1 en BUP 2’ niet is toegestaan, tenzij het voor eigen gebruik is. Verspreiding van een geprinte versie van het boek is niet toegestaan.

Het feit dat de e-books ‘BUP1 en BUP2’ gratis wordt aangeboden, betekent niet dat het derde e-book ook gratis wordt aangeboden. De prijs van het derde e-book is € 2,99. Gezien de gangbare prijzen van e-books is deze prijs erg laag. Na aftrek van de kosten van de uitgever, de belasting op boeken, gebruiken wij het overschot om daarmee onze eigen kosten te betalen. Want ook al ontwikkelen wij de boeken in eigen beheer aan kosten maken daarvoor ontkom je niet. Denk daarbij aan ISBN-nummers kopen, website onderhoud, ontwikkeling omslagen boeken en banners en kosten van marketing.


INKIJKEXEMPLAAR

De voorwaarden en rechten van het gratis inkijkexemplaar van BUP1, BUP2 en BUP3.

Het inkijkexemplaar van het eerste twee e-books van de serie BACK-UP is max 10% groot en alleen bedoeld om de lezer kennis te laten maken met het boek. Het inkijkexemplaar van het eerste boek van de serie BACK-UP is voor iedereen gratis te downloaden, te lezen en weg te geven. Ondanks het feit dat het gratis is en iedereen gerechtigd is dit inkijkexemplaar te kopiëren en weg te geven, blijven de eigendomsrechten bij HOLTES & SIETSMA. Het is niet toegestaan om het inkijkexemplaar of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te verkopen of te verfilmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOLTES & SIETSMA.


Paperback en Hardcover en Luisterboek

De voorwaarden en rechten van de Paperback, Hardcover of het Luisterboek van BUP1.

De volledige eigendomsrechten van het papieren en audio boek berusten bij HOLTES & SIETSMA. Het is niet toegestaan om het boek of onderdelen daarvan op enige wijze aan te passen, te digitaliseren, te verkopen of te verfilmen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOLTES & SIETSMA.


BUP2

Op BUP2 zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals beschreven bij BUP1.


BUP3

Met uitzondering van het gratis e-book zijn de voorwaarden, zoals in deze verklaring beschreven, ook van toepassing op BUP3. Eventuele afwijkende voorwaarden zullen voor de publicatie van BUP3 aan deze verklaring worden toegevoegd.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat een website via de browser opslaat op jouw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat je eerder gedaan hebt op deze website, zodat je dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

– Om de website beter te laten functioneren;

– Om het gebruik van de website makkelijker te maken;

– Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.


Welke cookies gebruiken we op deze website?


Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken, zorgen we ervoor dat je bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die je hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaar je tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.


Sessie-cookies
Sessie-cookies zetten we in tijdens jouw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.


Social media-cookies
Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social mediaplatformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social mediaplatformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

Tracking cookies van onszelf
Via onze website kunnen we het aantal bezoekers zien en uit welk land ze komen, de gemiddelde tijd dat een bezoeker de website bezoekt, het soort browser waarmee de website wordt bereikt en met welk toestel. Al deze gegevens worden niet gebruikt om personen te traceren. Het geeft HOLTES & SIETSMA alleen maar inzicht over de effectiviteit van de website en geeft ons de mogelijkheid te testen of de website met elke browser en op elk apparaat goed functioneert.


Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.


Persoonsgegevens die wij verwerken

HOLTES & SIETSMA verwerkt enkel de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– E-mailadres;

– Woonplaats.


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ongeacht de leeftijd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Aanmelden als volger of plaatsen van een recensie

Wij bieden via onze website de mogelijkheid een recensie te plaatsen of om je als volger aan te melden, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang je als volger geregistreerd staat. Op eerste verzoek via ons contactformulier word je van de volgerslijst verwijderd.


HOLTES & SIETSMA verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– E-mails die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

– Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;

– De registratie van de woonplaats wordt alleen gebruikt om te kunnen zien hoe de verspreiding is.


Hoelang we persoonsgegevens bewaren

HOLTES & SIETSMA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

HOLTES & SIETSMA verstrekt géén persoonsinformatie aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door HOLTES & SIETSMA.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens te versturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage enkel door de eigenaar ervan wordt gedaan, vragen wij eerst een bevestiging via het ons bekende e-mailadres.

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. HOLTES & SIETSMA willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HOLTES & SIETSMA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de website.


Contactgegevens

Via het contactformulier op de website https://www.everywhereconnected.com


Functionaris Gegevensbeschermer

Op grond van de Europese privacywet (AVG) is Bert Holtes de Functionaris Gegevensbescherming van HOLTES & SIETSMA. Hij is te bereiken via ons contactformulier.


Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, alsmede op deze Disclaimer & Privacyverklaring (AVG), is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit.

Indien nodig, zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


2014 - 2024 Copyright. All Rights Reserved