Onderzoek opmaak e-book


Keuze voor opmaakprofiel e-books


In de maand november 2022 hebben wij een onderzoekje gedaan naar welk opmaakprofiel van een e-book het prettigste leest. 
Onderstaande voorbeelden werden daarvoor gebruikt.

Via allerlei kanalen hebben in totaliteit 752 mensen gereageerd.

De uitkomst is:

Voorbeeld 1  - 69%

Voorbeeld 3  - 31%

Voorbeeld 2  - 10%


Ook ontvingen wij een aantal reacties waaruit blijkt dat voorbeeld 1 het beste te lezen zou zijn voor lezers met een leesbeperking.


Op basis van de uitkomst houden wij de opmaak volgens voorbeeld 1.

Gelijk hebben we een paar aanpassingen doorgevoerd waardoor het  nog beter leesbaarder wordt voor lezers met een leesbeperking.

Onder andere hebben we gekozen voor het schreefloze lettertype Arial.


Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking en de vele tips en aanmoedigingen die we hebben ontvangen.

De winnaar van het gratis e-book heeft ondertussen bericht gehad.


ps de e-books van de eerste twee delen zijn natuurlijk voor iedereen gratis te verkrijgen en weg te geven.

Copyright © 2014 - 2023 Holtes & Sietsma. All Rights Reserved